4.04.7. Hodnocení poškození ozonem

Na listech tabákových rostlin vyvolává ozon vznik skvrn (foto č. 8-9). Skvrny se objevují během 24 ho­din po vystavení rostlin zvýšené koncentraci ozonu. Když se skvrny poprvé objeví, mají v průměru 1,5 mm. Časem se zvětší, spojí se s okolními skvrnami a vytvoří tak větší poško­zené plochy. Při určování stupně po­škození listů, se musí brát v úvahu všechny tyto plochy. Krémové skvrny ukazují na rychlé poškození, hnědé - na pomalé, postupné poškozování. To může záviset zejména na počasí. U rostlin Bel-W3 se skvrny na listech mohou objevit během otužování. To svědčí o tom, že úroveň pozadí ozonu je vyšší než 40 ppb. Vět­šinou se tak stane za horkého počasí. U rostlin Bel-B se začnou tvořit skvrny, přesáhne-li koncentrace ozonu 80 ppb, což už je limitní hodnota pro ochranu zdraví lidí. Množství skvrn závisí na koncentraci ozonu v ovzduší. Jestliže se koncentrace zvětší, zvětší se i počet skvrn.

Kultivar Bel-B má mít vždy na listech menší množství skvrn (foto č. 18) a ty se tvoří pomaleji než u kultivaru Bel-W3 (obr. č. 19). Rozdíly v poškození listů jednotlivých kultivarů jsou velmi zřetelné (obr. č. 20)

Obrázek 18: Typické projevy působení ozonu na listech tabáku, kultivar Bel-B

Obrázek 19: Typické projevy působení ozonu na listech tabáku, kultivar Bel-W3

Obrázek 20: Typické porovnání působení ozonu na listech citlivého (W-1 = Bel-W3) a odolného (B-1 = Bel-B) kultivarů tabáku

Comments