ספריית קבצים


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
  3799k גירסה 2 11 בספט׳ 2016, 20:32 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  6754k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  585k גירסה 2 5 בדצמ׳ 2013, 4:02 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  56k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  892k גירסה 2 27 בנוב׳ 2014, 3:35 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  337k גירסה 2 23 בנוב׳ 2014, 6:15 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  784k גירסה 2 5 בדצמ׳ 2013, 1:20 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  698k גירסה 2 6 בנוב׳ 2014, 5:17 בית הספר אבן שוהם, נהריה
ć
הצג הורד
  624k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ċ

הצג
  6 בנוב׳ 2016, 10:30 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  185k גירסה 2 8 בנוב׳ 2014, 11:38 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  38k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  2346k גירסה 2 10 בנוב׳ 2015, 12:37 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
סיפורים בקמץ פתח שווא לתרגול שטף קריאה  1580k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
  300k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  60k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
Ċ
הצג הורד
  2861k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  2994k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  564k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  79k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  148k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  47k גירסה 5 24 בספט׳ 2015, 8:48 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  1063k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  60k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  287k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  99k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  117k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  99k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  77k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  88k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  172k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  28k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  74k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  2452k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  626k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  72k גירסה 2 11 באוג׳ 2013, 23:19 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  75k גירסה 2 11 באוג׳ 2013, 23:19 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  346k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  7167k גירסה 4 9 בספט׳ 2015, 10:37 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  67k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  140k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  3222k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  2033k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  15k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  36k גירסה 2 11 באוג׳ 2013, 23:19 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  72k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
Ċ
הצג הורד
  561k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  1202k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  885k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  140k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  312k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  462k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ą

הצג הורד
  100k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  172k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
Ć

הורד
  1877k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  87k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  58k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:03 פנינה ברדוגו
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
  18135k גירסה 2 18 באוק׳ 2015, 10:24 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  5579k גירסה 2 18 באוק׳ 2015, 10:24 פנינה ברדוגו
Ċ
הצג הורד
  565k גירסה 2 21 באוג׳ 2013, 2:52 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  1526k גירסה 2 29 בספט׳ 2013, 6:27 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  3482k גירסה 2 1 בספט׳ 2013, 19:02 פנינה ברדוגו
ć
הצג הורד
  3627k גירסה 2 12 בדצמ׳ 2013, 12:08 פנינה ברדוגו
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  15k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:04 פנינה ברדוגו
ĉ
הצג הורד
  14k גירסה 2 16 ביולי 2013, 20:04 פנינה ברדוגו
ċ

הצג
  16 ביולי 2013, 20:04 פנינה ברדוגו
ċ

הצג
  16 ביולי 2013, 20:04 פנינה ברדוגו
Ĉ
הצג הורד
  342k גירסה 2 5 בדצמ׳ 2013, 2:37 פנינה ברדוגו