หน้าหลัก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิทยาการคำนวณ สาระที่ 4 เทคโนโลยี


วีดิโอ YOUTUBE การจัดการเรียนรู้


   

บุคลากรกลุ่ม


นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน


นายคเชนทร์ กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


 นางสาวยุวะภา ราวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ & เวลา