หนังสือราชการ

  • การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให ...
    ส่ง 13 มิ.ย. 2560 18:07 โดย web master
  • จัดสรรงบประมาณประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 2/2560 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ...
    ส่ง 11 เม.ย. 2560 01:11 โดย web master
  • ประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2560 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินด้านความรู้ และสมรรถนะตามมารตฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 ...
    ส่ง 4 เม.ย. 2560 06:28 โดย Anont Wongwisitrungsee
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐ


คัดเลือกผลงาน2559
นิเทศลดเวลาเรียน

ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.