นิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ


นิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาลหนังสือราชการ

  • โครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกลและระบบการนิเทศออนไลน์       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกลและระบบการนิเทศออนไลน์ มีวัตถ ...
    ส่ง 2 ส.ค. 2564 20:08 โดย supatida ps
  • เอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ดำเนินโครงการพัฒนาการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมหลักคือการพัฒนารูปแบบกระบวนการน ...
    ส่ง 2 ก.ค. 2564 03:02 โดย supatida ps
  • การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา             ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสรา้งความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเน ...
    ส่ง 13 ส.ค. 2564 03:03 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 71 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตารางการใช้ Google MeetGoogle Meet 10 License
https://times.obec.go.th/Home.html
https://drive.google.com/file/d/1k-1JoEqYXl4Ea_CzhlFKyrOj6tLxvwxG/preview