หนังสือราชการ

  • ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดดนี้ สพฐ.ได้ดำเน ...
    ส่ง 15 ต.ค. 2561 23:38 โดย web master
  • นิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนิเทศการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก ...
    ส่ง 9 ส.ค. 2561 01:07 โดย web master
  • จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ...
    ส่ง 2 ก.ค. 2561 02:13 โดย web master
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐQR Code หนังสือ
รู้จักวิทยาการคำนวณ
https://drive.google.com/file/d/1IsSBp8XnQXzcfFm8189BSO1x3Cgr0qH6/view

https://drive.google.com/drive/folders/1ZV4WDZ4lphDNthIcNv4JEQCwSyfa7InX?usp=sharing

ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.