ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลการสอบเขียนตามคำบอก คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายห้องเรียนทุกโรงเรียน 2/2561 ผลการสอบเขียนตามคำบอก  คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายห้องเรียนทุกโรงเรียน 2/2561ผลการสอบเขียนตามคำบอก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 รายห้องเรียน ครั้งที่ 2/2561ผลการสอบเขียนตามคำบอก คะแนนเฉลี่ยนรายห้องทุกโรงเร ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2562 21:46 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ 19 มกราคม 2562 ชมรมครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ให้ก ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2562 23:47 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑ ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย     -ประกาศ เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑-เกียรติบัตรครู  -เกียรติบัตรนักเรียน   -เกียรติบัตรกรรมการ
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 03:15 โดย นายมหรรณพ สมอเนื้อ
 • เกียรติบัตรเขียนตามคำบอก ประชาสัมพันธ์โครงการนิเทศติดตามประเมินการเขียนภาษาไทย (เขียนตามคำบอก) โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเขียนตามคำบอกชั้นเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๑๐๐แต่ละระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 02:54 โดย นายมหรรณพ สมอเนื้อ
 • ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก (รายโรงเรียน รายชั้น รายศูนย์เครือข่าย) โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเขียนภาษาไทย และห้องเรียนคุณภาพ นิเทศออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2561 20:07 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2