ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก (รายโรงเรียน รายชั้น รายศูนย์เครือข่าย) โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเขียนภาษาไทย และห้องเรียนคุณภาพ นิเทศออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2561 20:07 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ระหว ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 19:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ดูผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 1. ผลการแข่งขัน  ทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๐๑เขียนเรียงความ ป.๔- ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน๐๒เขียนเร ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 23:56 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • รายชื่อนักเรียน ตัวแทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  คลิกดูรายชื่อ
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 05:00 โดย kkn2 admin
 • คำสั่งเชิญ คณะกรรมการประชุม คำสั่งเชิญ คณะกรรมการโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ประชุม    หนังสือเชิญ คำสั่ง
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 04:54 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2