ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑ ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย     -ประกาศ เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑-เกียรติบัตรครู  -เกียรติบัตรนักเรียน   -เกียรติบัตรกรรมการ
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 03:15 โดย นายมหรรณพ สมอเนื้อ
 • เกียรติบัตรเขียนตามคำบอก ประชาสัมพันธ์โครงการนิเทศติดตามประเมินการเขียนภาษาไทย (เขียนตามคำบอก) โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเขียนตามคำบอกชั้นเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๑๐๐แต่ละระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 02:54 โดย นายมหรรณพ สมอเนื้อ
 • ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก ผลการทดสอบ การเขียนตามคำบอก (รายโรงเรียน รายชั้น รายศูนย์เครือข่าย) โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเขียนภาษาไทย และห้องเรียนคุณภาพ นิเทศออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2561 20:07 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ระหว ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 19:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ดูผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 1. ผลการแข่งขัน  ทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๐๑เขียนเรียงความ ป.๔- ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน๐๒เขียนเร ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 23:56 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2