กิจกรรมการนิเทศ

  • การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน สถาบันภาษาไทย  กำหนดการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน  เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งเสริมรักการอ่านระดับประเทศ เพื่อรับโล่เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในวันที่  29  กรกฏาคม  2558 ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:30 โดย อุษาสม แสงพายัพ
  • การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ"ะหว่างวันที่ 21 ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:16 โดย อุษาสม แสงพายัพ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฏิทินนิเทศ