หน้าแรก

   
 โรงเรียนประชารัฐ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/stem-suksa-2https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/xan-xxk-kheiyn-di-1https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/kha-niym12prakarhttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/dek-phises-reiyn-rwm-1     
  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/dlit-dltvhttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/xaseiyn-suksa  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/rongreiyn-sucrit
  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/rongreiyn-withi-phuthth-2   https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/sthan-suksahttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/pramein-khunphaph-phayni
     https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/rongreiyn-di-praca-tabl  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/rak-kar-xan  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/khunlaksna-khn-stwrrs-thi21  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao32-buriram/kar-sxn-phasa-xangkvs

Recent Announcements

 • Untitled Post
  Posted Aug 23, 2016, 7:21 PM by Tassawin Khoram
 • VTR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
  Posted Jul 5, 2016, 9:04 PM by Tassawin Khoram
 • บทความไม่มีชื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ สพม.32 บุรีรัมย์ ได้ประชุมปฏิบัติการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำนิเทศออนไลน์ SESAO32.esdc.go.th ...
  Posted Jul 5, 2016, 8:54 PM by Apinyarn Boon-Urai
 • บทความไม่มีชื่อ All educational supervisors of the Secondary of Education Service Area Office 32 (SESAO32), Buriram have attended the training on cloud computing in educational supervision with the support from ICT section ...
  Posted Jul 5, 2016, 8:28 PM by Praneet Churam
 • เลื่อนการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งเลื่อนการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐไปไม่มีกำหนดหากมีกำหนดการใหม่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ...
  Posted Jul 5, 2016, 8:21 PM by Chutharat Suponseang
Showing posts 1 - 5 of 10. View more »

Google CalendarEmbed gadget