กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ก.ย. 2562 01:20 sesao3 admin สร้าง ผลการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล 28 กันยายน 2562 ณ สพม.3
20 ส.ค. 2562 23:50 sesao3 admin แก้ไข สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.
18 ส.ค. 2562 23:20 sesao3 admin แก้ไข สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.
18 ส.ค. 2562 23:17 sesao3 admin แก้ไข สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.
18 ส.ค. 2562 23:17 sesao3 admin แนบ 222856.jpg กับ สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.
18 ส.ค. 2562 22:28 sesao3 admin สร้าง สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.
26 ก.ค. 2562 22:07 sesao3 admin แก้ไข ผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ
26 ก.ค. 2562 17:08 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ณ สพม.4
26 ก.ค. 2562 17:05 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ณ สพม.4
26 ก.ค. 2562 17:02 sesao3 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ณ สพม.4
5 ก.ค. 2562 23:54 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 23:11 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 23:02 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:30 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:29 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:26 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:24 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:07 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:06 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:05 sesao3 admin แนบ รูปภาพ2.png กับ การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 21:05 sesao3 admin แนบ รูปภาพ1.png กับ การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 18:48 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 17:08 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 16:50 sesao3 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562
5 ก.ค. 2562 15:54 sesao3 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า