การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.ค. 2562 15:54โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 23:54 ]
การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
-----------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรมวันนี้
- ทดสอบก่อนเรียน...ไป Quiz กันที่ https://quizizz.com/join
- สร้าง คำถามสนุกๆ ด้วย Quizizz  (สร้าง https://quizizz.com)  (เล่น https://quizizz.com/join)
- เปลี่ยน PDF เป็น E-Book ด้วย Anyflip http://anyflip.com 
- สร้าง กิจกรรมจากวิดีโอที่ใช้ประกอบการสอน ด้วย H5P https://h5p.org
- สร้าง MIND MAPPING เพื่อสรุปความรู้  ด้วย Coggle https://coggle.it
- สร้าง Post it ออนไลน์ เพื่อระดมความคิด/สะท้อนคิดด้วย Padlet  http://padlet.com 
- สร้าง แบบสำรวจง่ายๆ ด้วย Polleverywhere และ Answergarden
- สร้าง Short URL เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Bitly และ gg.gg https://bitly.com , http://gg.gg
- สร้าง QR CODE เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Unitag https://www.unitag.io/qrcode
- เอาภาพจากจอมือถือขึ้นจอใหญ่โดยใช้ Screen Mirror http://www.screenmirrorapp.com


กิจกรรมสำหรับการอบรมวันนี้
1. สร้างคำถามเรื่องรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ด้วย Quizizz คนละ 5 ข้อ
    กด Share ไปที่อีเมล kooboons@gmail.com (ตั้งชื่อ Quiz ที่สร้างโดยใส่ ชื่อโรงเรียน ต่อท้าย )
    ผลการส่งจะอัพเดทให้ทราบต่อไป

ส่ง Quizizz 5 ข้อ


2. ส่งลิ้งค์ชั้นหนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่
     ผลการส่งลิ้งค์ช้ันวางหนังสือ

ส่งการบ้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎3. ทำแบบประเมินหลังการอบรม               4. เข้ากลุ่มไลน์ไว้สร้างเครือข่ายกันเถอะ
  
                 
Comments