การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ณ สพม.4

โพสต์26 ก.ค. 2562 17:02โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2562 17:08 ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมเด็จพระเทพ

การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
-----------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรมในวันนี้
- ไปทดสอบก่อนเรียนที่ 
- สร้าง คำถามสนุกๆ ด้วย Quizizz  (สร้าง https://quizizz.com)  (เล่น https://quizizz.com/join)
- เปลี่ยน PDF เป็น E-Book ด้วย Anyflip http://anyflip.com 

เพิ่มเติม
- สร้าง กิจกรรมจากวิดีโอที่ใช้ประกอบการสอน ด้วย H5P https://h5p.org
- สร้าง MIND MAPPING เพื่อสรุปความรู้  ด้วย Coggle https://coggle.it
- สร้าง Post it ออนไลน์ เพื่อระดมความคิด/สะท้อนคิดด้วย Padlet  http://padlet.com 
- สร้าง แบบสำรวจง่ายๆ ด้วย Polleverywhere และ Answergarden
- สร้าง Short URL เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Bitly และ gg.gg https://bitly.com , http://gg.gg
- สร้าง QR CODE เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Unitag https://www.unitag.io/qrcode
- เอาภาพจากจอมือถือขึ้นจอใหญ่โดยใช้ Screen Mirror http://www.screenmirrorapp.com

กิจกรรมสำหรับการอบรมวันนี้
1. สร้างคำถามเรื่องรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ด้วย Quizizz คนละ 5 ข้อ
2. สร้างชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. ส่งงาน คลิกที่นี่
4. ทำแบบประเมินหลังการอบรม คลิกที่นี่

ตารางแสดงผลการส่งงานวันนี้

แบบส่งงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.4 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎


Comments