หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:43โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 17:05 ]
1. ดาวน์โหลด หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๑ - ๓
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. คลิกเพื่อชม วีดิทัศน์การนำเสนอวิธีใช้หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๑ - ม.๓

Comments