ข่าวสารวงการศึกษา

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์วิชาเทคโนโลยี

โพสต์25 มิ.ย. 2562 23:05โดยsesao3 admin


สสวท. ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรมในระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) วิชาเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 หลักสูตร ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/
1) หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 
    อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
2) หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
    อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
3) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2
    อบรมวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2562
4) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2
    อบรมวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2562

วิทยาการคำนวณ

โพสต์23 ก.ย. 2561 22:21โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 22:23 ]
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระ วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์24 มี.ค. 2561 20:36โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 21:55 ]

การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ที่มา: กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:43โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 17:05 ]

1. ดาวน์โหลด หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๑ - ๓
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. คลิกเพื่อชม วีดิทัศน์การนำเสนอวิธีใช้หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๑ - ม.๓

คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ

โพสต์13 ก.พ. 2560 17:51โดยsesao3 adminดาวน์โหลด "
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" 
สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่

สรุป 3 หลักการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์27 ธ.ค. 2559 23:46โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 17:04 ]

http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/_/rsrc/1528183122130/ld-wela/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_Page_01.jpg
3 แนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ธ.ค.59)
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1) Active Learning
2) พี่ช่วยน้อง และเพื่อนช่วยเพื่อน
3) ทำงานเป็นกลุ่ม

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้

โพสต์2 พ.ย. 2559 01:02โดยsesao3 admin

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/335
ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

PowerPoint การประชุมวีดีโอ Conference การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 31 ต.ค. 59

โพสต์2 พ.ย. 2559 00:58โดยsesao3 admin

PowerPoint การประชุมวีดีโอ Conference การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) วันที่ 31 ต.ค. 59
ที่มา http://www.kruthai.info/1820/

1-10 of 20