ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้"

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:32โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 19:19 ]
     ตามที่ สพม.3 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผ
ลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยส่งข้อมูลผู้สมัครและโครงเรื่อง/เนื้อหาในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้ นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ “องค์วามรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น” ได้ที่ http://gg.gg/s3schoolfilm ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 นั้น 
*** รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คลิกที่นี่
*** NEW *** ภาพการอบรมฯ คลิกที่นี่
      หมายเหตุ:  สิ่งที่แต่ละทีมต้องเตรียมมา    
     1. อุปกรณ์ประกอบการอบรมฯ ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชุด ได้แก่ กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้เป็นประจำ/ถนัด (ไม่จำกัดโปรแกรม) และรางปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ แล้วแต่ผู้เข้าอบรมจะนำมาใช้งาน
     2. ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฯ ใส่ชุดพลศึกษา เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ



Comments