เลื่อน!! การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์19 ต.ค. 2559 20:01โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2560 20:29 ]
     ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งเลื่อนการประชุมทางไกล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง "การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่" จากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศนฐ. http://www.esdc.name/weblink/04276-58.pdf)
    ในการนี้ สพม.3 ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ และขอเลื่อนการประชุมทางไกล ณ หอประชุมสิรินธาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม:

Comments