เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติมที่ http://www.thinkttt.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
คู่มือ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic 2016 โดย สทร.สพฐ.  21 ส.ค. 2559 20:25 sesao3 admin
Ċ
ดู
คู่มือ การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย VDO Traning 2016 โดย สทร.สพฐ.  21 ส.ค. 2559 20:24 sesao3 admin
Comments