ประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ (2561)

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ที่ http://gg.gg/s3iqa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:16 sesao3 admin
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:18 sesao3 admin
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:15 sesao3 admin
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:19 sesao3 admin
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:17 sesao3 admin
ċ

ดู
  23 ก.ย. 2561 21:44 sesao3 admin
Comments