เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประกันคุณภาพภายในฯ


STEM

 • รายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรม STEM Education 1-2 ต.ค.2559   0กิโลไบต์ - 1 พ.ย. 2559 23:02 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม STEM Education 1-2 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม‎
 • คู่มือและกิจกรรม STEM Education   0กิโลไบต์ - 2 ต.ค. 2559 23:36 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
 • Intro-to-STEM.pdf   0กิโลไบต์ - 1 ต.ค. 2559 23:49 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า STEM Education

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า โครงการโรงเรียนประชารัฐ

O-NET 2559

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า O-NET ปีการศึกษา 2559

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 • VDO Training Manual 2016.pdf   0กิโลไบต์ - 21 ส.ค. 2559 20:24 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือ การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย VDO Traning 2016 โดย สทร.สพฐ.‎
 • Infographic-Manual.pdf   0กิโลไบต์ - 21 ส.ค. 2559 20:25 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic 2016 โดย สทร.สพฐ.‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า เทคโนโลยีทางการศึกษา

สื่อการสอน Hello English

 • สื่อการสอน Hello English   0กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 20:49 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Hello English‎
 • หนังสือต้นเรื่อง-Hello English.pdf   438กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 20:50 โดย sesao3 admin (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน Hello English‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า สื่อการสอน Hello English