ข่าวสารวงการศึกษา

 • วิทยาการคำนวณ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระ วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 22:23 โดย sesao3 admin
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ฯ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฯ
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 22:06 โดย sesao3 admin
 • การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เอกสารเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 21:55 โดย sesao3 admin
 • หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1. ดาวน์โหลด หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๑ - ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2561 17:05 โดย sesao3 admin
 • คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ ดาวน์โหลด "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 17:51 โดย sesao3 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพม.3

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/0BzJ6RzBYGZDYQVFBLUIwTDV1Rzg
https://www.facebook.com/niteds3/
http://www.secondary3.go.th/main/
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ สพม.3