หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ C4T

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารวงการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพม.3

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/0BzJ6RzBYGZDYQVFBLUIwTDV1Rzg
https://www.facebook.com/niteds3/
http://www.secondary3.go.th/main/
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ สพม.3