ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ C4T

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารวงการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพม.3

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/vecmail.org/training-teacher/home

https://sites.google.com/a/vecmail.org/training-teacher/hxngreiyn-ru-google

https://www.facebook.com/niteds3/
http://www.secondary3.go.th/main/
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ สพม.3