หนังสือราชการ สพม.25

 • อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:47 โดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

 • การจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกล ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 01:00 โดย sesao25 admin
 • การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วันนี้ 28-29 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โดยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการออกนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 19:20 โดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 • การสอบวัดผลสมิทธิภาพ Cambridge. English. Placement. Test. (Metrica) การสอบวัดผลสมิทธิภาพCambridge. English. Placement. Test. (Metrica). ณ โรงเรียนกัลยาณวัตรท่านรองนพภา นิสสัยพันธุ์ รอง ผอ.สพม. 25 ท่านรองอนันต์. เดชโยธิน รองผอ.รร.ก ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 19:13 โดย sesao25 admin
 • การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 คณะนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ชุดที่ 4 ประกอบด้วย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:26 โดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 18:57 โดย sesao25 admin
 • รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินโครงการ FIFA 11 for Health ณ จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 18:44 โดย sesao25 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25

www.esdc.name
www.esdc.name/cer