ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2562


https://drive.google.com/file/d/1_5lhrDE_zJ1N0LexnFs9dZNxgkvqVVr3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rwjgb-DlAtZrcO3GZ_jVWUnrVjfDQzMO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R4TR2ysffinlCsL5F3zFDoLjPBO-_gwj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11Io9EImMzVx_UsPQCBE0k2E22vg2x9xV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sO3qt9NZRhZeJrqxB0Z3_K5vefP3nz8V/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1ijECiX_zqgutyeXQaVfHDEzm8SHKUEzo/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1uhCMlHlHr43771JjuOSKMS58CqAQzlSk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XgjyKyoSIjNZBXcLDe0Pdct-E9RaicwE/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1WZX1pTefTaTVrXslDAtHdHbDNyl3kB_Z/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1tbSgqeyRzWlydyuxHR3SGwmgvv-1Ljl4/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Oy7wS6OBxLJkIjGrj2nz4-BeMugLXo3Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/162s-zeg2RgG8o3Jn22N2tNglaVVZ9s-W/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1dN59F_DWpP-_9stOKbOx75i3bV1Ql1Ue/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1JUfXNrbWRl6uCRIdz4xUy-JfXIjZEON8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fLdz8JT1YIFYyW3Rrzx86rio0bxLIw8N/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1oc5hbF5zfqiTOXEnTX0DYK63lsrg0XGn/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1FTmbwkuywHEll-kXRdHAUuLTfVAAwRml/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/15AFDfIwHMrPB76oolyHKNYwhRNnuNFdI/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1FYxatRRn_3VUHzAtlMnrnfjdospYLQfS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DFsK0U4qvktrI64YvXvLXSQoRJvqEYYn/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/13oSsifN2wuRPvVzEFSl0Kq0BoUT86dDh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZSp9IsN_JCSlx-9L_Xrgu3H2CLI9dP34/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1_UoD4pG2lakhPdm4Yjj8Yc8BYEvfDUT2/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1OulgBRQaNDhIX7c7_iiT4UJaZFxjpv6j/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1NdxPUrGcJsbTXKjlGwqpEtC6yyHuYflq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sHnS9EaDK_ErAVXC8-8OiOSTmrpy1n7/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1UTjFX7ZFkckzrN3-1wXBWvDZugEyJBny/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1Se67B0Y-hNit-94ug8NMsMg7Y-b3JYpk/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1ZY22nAy4RMjORKnCgdv_IU7HtFmrmhb-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ieEj2UgWGvz2lGAetgr4iCjgHGeTuJw2/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1WV81cLLhd1t0oJ3l5unlvAMyaG4u2VGx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_YXezhpIZ7SrPbJBPWszwMfg4pFl7Mwt/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1lQAAA5qFf8SqwOZxvptbDVlct2pvjZa8/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1J4PNUU8WD38yy9mBW6Httx8Lmjh-bGhx/view?usp=sharing

**********************************************************
Comments