อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์22 ก.ย. 2560 15:51โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 15:48 ]
อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

5.ภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
6. รายชื่อผู้เข้าอบรม  1  2  
Comments