กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ จัดทำเครื่องมือ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยมีท่าน ดร. อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต เป็นประธานการประชุม

 คณะศึกษานิเทศก์ นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการกลุ่ม นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว 
ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่ทำงาน  เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน การประชุมนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมิน ระเบียบการประเมิน ให้กับประธานคณะกรรมการเพื่อให้ประธานคณะกรรมการขยายผลการประชุมคณะกรรมการให้เข้าใจตรงกันและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีท่าน ดร. อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได ้ที่เว็บไซต์  facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2853601944686149&type=3

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments