แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประจำวัน

RSS Feed
pnb1@esdc.go.th

http://web2.phetchabun1.go.th/nited-report/2559/report-first.php

http://202.143.190.19/~sar-report/


เว็ปไซต์
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
www.esdc.name/cer

ตารางการจัดสอบประจำปีการศึกษา 2559
-   O-NET   ป.6  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
                 ม.3  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
                        - ประชุมคณะกรรมการฯ 30-31 มกราคม 2560
- การสอบการอ่านออกเขียนได้ (ทุกสังกัด) 
                ป.1-4 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบกลาง  (ป.2 ภาษาไทย) (ป.4-5 ภาษาไทย คณิต วิทย์)
   ทุกสังกัด    (ม.1-2 ภาษาไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคมฯ)
                ป. 2,4,5 วันที่ 2 มีนาคม 2560
                ม. 1,2    วันที่ 3 มีนาคม 2560
-  NT         ป.3  วันที่ 8  มีนาคม 2560
                        -  ประชุมคณะกรรมการฯ  1 มีนาคม 2560
                        -  ตรวจข้อสอบอัตนัย      9 มีนาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์