ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 21 ม.ค. 2564 21:02 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมปฏิบัติการโครงการ IFTE วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:49 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • การประชุม IFTE ปี 64 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                                    ประชุมปฏิบัติการ IFTE ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา                  วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำน ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:48 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • บทความไม่มีชื่อ วันพุทธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:50 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:46 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมปฏิบัติการ IFTE  กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโครงการ IFTE                                                   วันที่ 20 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง                                                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:40 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการฯIFTE วันพุทธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:40 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • อบรมเพิ่มสมรรถนะด้าน IT ศน. ศธจ.        วันพุทธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:41 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • อบรมปฏิบัติการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:37 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมปฏิบัติการ IFTE ประชุมปฏิบัติการ IFTE วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:34 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โครงการ IFTE วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารเทศ  นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2564 01:25 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ร่วมใจต้ายภัย Covid-19 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รวมพลังจิตอาษาต้านภัย การระบาดของเชื้อโรคติดต่อโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในอาคารสำนักงาน ห้องกลุ่มนิเทศต ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 23:41 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • อบรมปฏิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  9 สิงหาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดอบรมปฏิบัติการ การสร้างโมเดลและพัฒนาสื่อดิจิทัล การจัดการเร ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 18:44 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ   18-20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหว ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 22:11 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม  6-7 มิถุนายน 561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:39 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ประชุมเตรียมการจัดทำแผนนิเทศติดตามฯ นางธิติกาญจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำป ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2560 00:52 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ตรวจสอบงบเรียนฟรี 15 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายธัชชัย จันทร์สาห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 20:38 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ติดตามงบเรียนฟรี 15 ปี วันที่ 18 ส.ค. 2560 นายธัชชัย จันทรสาห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามงบเรียนฟรี 15 ปี ที่โรงเรียนพรชนะวิทยาและร.ร.ปาณ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 07:55 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • ตรวจงบเรียนฟรี 15 ปี วันที่ 21 ส.ค.60 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนออกตรวจงบเรียนฟรี 15 ปี ที่โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 07:52 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
 • สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) วันที่ 19 สิงหาคม 2560ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการอำนวยการ สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ตำแหน่งประเภทท ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 07:46 โดย ศน.ศธจ.พะเยา พะเยา
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม : การจัดการศึกษาทวิศึกษา

พัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา