นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์26 ก.พ. 2562 06:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 00:58 ]
ตอนที่ 1  หนังสือ/คำสั่ง
     นิเทศร่วมใจ  ภาคเรียนที่ 2/2561
ตอนที่ 2 การประเมินการเขียนตามคำบอก
           - เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนDownload เอกสารword พิมพ์ชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน
           - หลังจากคณะกรรมการให้คะแนนแล้ว ให้Scan ทำสำเนาเก็บไว้ที่โรงเรียน
           - ส่งแบบฟอร์มให้ครณะกรรมการส่งกลับ สพป.ขอนแก่น เขต 2
            ระบบจะเปิดให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอีกครั้ง 15.00 น.
      2.4  คลิดเข้ากลุ่ม LINE สอบถามปัญหา ตาม GR CODE ข้างล่าง

ตอนที่ 3 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
     3.2  กรอกข้อมูลออนไลน์  (สำหรับศึกษานิเทศก์เป็นคนกรอก กรอกข้อมูลได้ 21 มีนาคม 2562)
สอบถามปัญหาการกรอกข้อมูลออนไลน์  ศน.เทอดชัย  บัวผาย 086-8567270Comments