ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2564       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นท ...
    ส่ง 22 ก.ค. 2564 01:10 โดย นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
  • การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564    ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น เพ ...
    ส่ง 3 มิ.ย. 2564 20:52 โดย นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
  • คู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต2    ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้นด้านผู้เรียนให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกคน ทุกชั้น เริ่มจากระดับช ...
    ส่ง 28 พ.ค. 2564 22:22 โดย นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร นิเทศการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารวิชาการ Download

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2


http://www.moe.go.th/websm/2017/jun/320.html
รายงานการนิเทศ
http://prasong.esdc.go.th/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/eng_kk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/therdchai/
https://drive.google.com/open?id=0B84bYKy0YMksN3F2VUpaWXV0M0Ehttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/reseachkk2/
http://core.esdc.go.th/