ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 /2563 เครื่องมือนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 /25631.หนังสือนำส่ง2.คำสั่งที่ 112 /2563 กรรมการนิเทศ3.แบบนิเทศฯ4.กรอกข้อม ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2563 21:51 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT การทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  NT ปีการศึกษา 25621.กรอบโครงสร้างเครื่องมือ (Test Blueprint)2.คำสั่ง คณะกรรมการ3.เชิญคณะกรรมการ
    ส่ง 18 ก.พ. 2563 20:28 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการนิเทศร่วมใจ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2562 (วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2563)26 กพ 2563 ประชุมคณะกรรมการ27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ออกน ...
    ส่ง 1 มี.ค. 2563 18:35 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร นิเทศการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารวิชาการ Download

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2


http://www.moe.go.th/websm/2017/jun/320.html
รายงานการนิเทศ
http://prasong.esdc.go.th/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/eng_kk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/therdchai/
https://drive.google.com/open?id=0B84bYKy0YMksN3F2VUpaWXV0M0Ehttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/reseachkk2/
http://core.esdc.go.th/