ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร นิเทศการศึกษา

  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขพื้นฐาน           เงื่อนไขสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการจัดการอย่างพอเพียง  คือ  การมีคุณธรรมกำกับความรู้  คำนิยาม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่พระราชทานมาเมื่อปี  ๒๕๔๒  นั้น ...
    ส่ง 25 ก.ค. 2561 00:26 โดย นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
  • แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑เอกสารนิเทศคลิกที่นี่  |  กรอกข้อมูลการนิเทศ |  ดูผลการกรอกข้อมูล สำหรับศึกษานิเทศก์
    ส่ง 19 พ.ค. 2561 07:02 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560     1.หนังสือแจ้งโรงเรียน | คำสั่งนิเทศ | เครื่องมือติดตาม |2.คลิกกรอกข้อมูล ...
    ส่ง 9 พ.ย. 2560 05:13 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารวิชาการ Download

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศ สพป ขอนแก่น 2


http://www.moe.go.th/websm/2017/jun/320.html
รายงานการนิเทศ
http://prasong.esdc.go.th/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/eng_kk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dr-therdchai/
https://drive.google.com/open?id=0B84bYKy0YMksN3F2VUpaWXV0M0Ehttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/reseachkk2/
http://core.esdc.go.th/