ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

โรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1
  ครบุรี   เสิงสาง   ปักธงชัย    วังน้ำเขียว 
ครบุรีวิทยา
บ้านดอนกรูด
บ้านหนองตะแบก
บ้านทรัพย์เจริญ
บ้านไผ่
ท้าวสุรนารี(2521)
บ้านเมืองปักสามัคคี
อาจวิทยาคาร
วัดไม้เสื่ยว
บ้านคลองเตย
สะแกราชวิทยาคม

โรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2
  ครบุรี  เสิงสาง  ปักธงชัย   วังน้ำเขียว 
บ้านหนองเมา
บ้านบุยายแลบ
บ้านมาบตะโกเอน
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
บ้านสระว่านพระยา
บ้านหนองหินโคน
บ้านหนองแคทราย
บ้านลำเพียก
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
บ้านอังโกน-ห้วยทราย
บ้านตะกุดโนนระเวียง
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
บ้านมาบกราด
บ้านหนองรัง
บ้านไชยวาล
บ้านหนองเสือบอง
บ้านใหญ่
บ้านแชะ
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
บ้านหนองโสน
ชุมชนจระเข้หินฯ
จอมทองวิทยา
บ้านโคกโจด
บ้านกลาง
บ้านหลุมเงิน
บ้านบุหัวช้าง
รักเมืองไทย 1
บ้านคลองสาริกา
บ้านบ่อปลา
บ้านลำนางแก้ว
ชุมชนบ้านตะขบ
ป่าไม้อุทิศ 2
หนองนกเขียนสามัคคี
บ้านโกรกหว้า
บ้านดอน
จตุคามวิทยาคม
บ้านหนองล้างช้าง
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
บ้านโคกเกษม
บ้านพันธ์สงวน
บ้านหนองนมนาง
บ้านพุปลาไหล
แหลมรวกบำรุง
บ้านหนองโดน
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
บ้านปลายดาบ
ไผ่สีสุก
วัดโพธินิมิตร
บ้านโป่งสามัคคี
วัดโพนทราย
บ้านหนองแฟบ
บ้านเก่าปอแดง
วัดหลุมข้าว
วัดใหม่สำโรง
วัดหงษ์

บ้านไทรงาม
บ้านหนองโสมง


กิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 3

  • การอบรมสร้างเว็บไซต์"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้วย Google Site กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้วย Google Site ให ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:47 โดย พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  • การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"     คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 จากสำนักงานติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 20:56 โดย สพป นครราชสีมา เขต 3
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ