กิจกรรมการนิเทศ

  • อบรมพัฒนาสื่อการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2559  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ  กล ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 21:37 โดย น.ส.ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
  • การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ เมื่อวันที่  2 - 6 กรกฎาคม  2559  ศนฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์  ปีงบประมาณ  2559  หลักสูตรการประยุกต์ใช้  ICT ...
    ส่ง 12 ก.ค. 2559 08:22 โดย น.ส.ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการนิเทศ


ข่าว สพฐ.