หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ

  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ...
    ส่ง 22 พ.ค. 2562 19:50 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศ ...
    ส่ง 22 พ.ค. 2562 19:40 โดย ubn2 admin
  • การประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องนักเรียนคุณภาพ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องนักเรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธาน ...
    ส่ง 22 พ.ค. 2562 19:45 โดย ubn2 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer