นิเทศ Online สพม.34


ศิลปหัตถกรรมปี 68

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

  • กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O- NET      
    ส่ง 25 พ.ย. 2560 00:30 โดย ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์
  • SESAO 34 Academic Symposium 2017          วันที่ 23 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) จัดประชุมสัมมนาทาวิชาการ Education beyond ...
    ส่ง 24 พ.ย. 2560 23:38 โดย ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว สพฐ.

http://www.dlthailand.com/

http://iclassroom.obec.go.th/

แบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมมศึกษา เขต 34 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/khorngkar-hxngreiyn-khunphaph-sphp-laphun-khet-2/baeb-sarwc-khxmul-phi-leiyng-dek-phikar-ni-rongreiyn-reiyn-rwm

คลิก

หน้าเว็บย่อย (1): นิเทศ NEWS