ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกลโครงการ นโยบายที่รับผิดชอบ

- - ครุภัณฑ์โรงเรียน
- ครุภัณฑ์ รอจำหน่า
https://sites.google.com/esdc.go.th/netschool/
ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC

 • พบกับเว็ไซต์ กลุ่ม ICT เร็วๆ นี้ พบกับเว็ไซต์ กลุ่ม ICT เร็วๆ นี้ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec_web
  ส่ง 14 ต.ค. 2564 05:05 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ขอเชิญรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ขอเชิญรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายความร่วมมือเพ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2564 01:44 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่นอินเทอร์เน็ต รอบ 3 เดือน เมย-มิย 2564  ตามขนาดโรงเรียน  เม.ย-มิ.ย64 จั โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน  ไม่ได ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2564 18:53 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อวีดีโอ ครู ICT

 • สื่อ VDO สำหรับครู ICT สื่อ VDO สำหรับครู ICT
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 20:45 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมของเรา


Embed gadget


ประกาศล่าสุด

 • e-book สสวท หนังสือเรียน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท 
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 07:07 โดย kkn2 admin
 • คุณลักษณะของ Authoring Tools ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทํา ให้ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:49 โดย kkn2 admin
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:30 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »