หน้าแรก

 http://www.obectv.tv/index.php 

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC

 • อบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านไอซีที จากบริษัท ทรูฯ โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา  และผลจากการนิเทศติดตามผลการดำเนินการและการร่วมประชุมวางแผนร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนในโครงการยังไม่รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ทำให้การใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจะจัดอบรมเชิงฏิบัติการครูแกนนำ โรงเรียนในโครงการโรงละ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย         1. หลักสูตร การใช้งานชุดสื่อมัติมิเดียทร ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 14:49 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • อบรม ครูใช้งานโปรแกรม คัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้บริการจัดอบรมครู บุคลากรการใช้งานโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน  2560 มีครูบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 210 โรงเรียน อบรม ครูใช้งานโปรแกรม คัดกรองเด็กนักเรียนยากจน  ให้กับเข้าเจ้าหน้าที่ืระดับโรงเรียน
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 04:19 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV DLIT)  แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV DLIT)     ระหว่างวันที่ 1-5 พค 2560   คลิกที่นี่             
  ส่ง 27 เม.ย. 2560 18:01 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อวีดีโอ ครู ICT

 • สื่อ VDO สำหรับครู ICT สื่อ VDO สำหรับครู ICT
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 20:45 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมของเรา


Embed gadget


ประกาศล่าสุด

 • e-book สสวท หนังสือเรียน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท 
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 07:07 โดย kkn2 admin
 • คุณลักษณะของ Authoring Tools ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทํา ให้ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:49 โดย kkn2 admin
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:30 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »