ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกลโครงการ นโยบายที่รับผิดชอบ

- - ครุภัณฑ์โรงเรียน
- ครุภัณฑ์ รอจำหน่า
https://sites.google.com/esdc.go.th/netschool/
ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับการสำหรับเพลตฟอร์มทางการศึกษา DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับการสำหรับเพลตฟอร์มทางการศึกษา DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี Co-Leader เป็นศึกษานิเทศก์ ที่ รับผิดชอบส ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2563 20:05 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ด่วนระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ระยะ 5 เดือน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะ 5 เดือน เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2563 08:08 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตั้งระบบแพติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”  สำหรับสถานศึกษาหนังสือราชการคลิกรายงานข้อมูลตรวจสอบดูตัวอย่างการลงทะเบ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2563 06:02 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • 2563 สำรวจข้อมูลจัดทำทำเนียบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใช้ระบบงานสารบรรณโดยการสื่อสารทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในรอบป ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2563 21:55 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การตรวจรับคุรภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 14 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 โรงเรียนโดยคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2562 18:38 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา คืนครูให้กับนักเรียนโดยให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำทุกโรงเรียน ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 02:26 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ด่วน ภายใน 22มีนาคม2562การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 02:14 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่
  ส่ง 8 มี.ค. 2562 07:06 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อวีดีโอ ครู ICT

 • สื่อ VDO สำหรับครู ICT สื่อ VDO สำหรับครู ICT
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 20:45 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมของเรา


Embed gadget


ประกาศล่าสุด

 • e-book สสวท หนังสือเรียน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท 
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 07:07 โดย kkn2 admin
 • คุณลักษณะของ Authoring Tools ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทํา ให้ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:49 โดย kkn2 admin
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:30 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »