http://www.obectv.tv/index.php 

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC

 • การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล ด้วยระบบเทเลคอนเรนส์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ ช่องทางที่ 1http://www.obectv.tv/ ช่องทางที่ 2https://www.youtube.com/OBECTVONLINE    
  ส่ง 17 ต.ค. 2560 23:21 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (โครงการ MOE-NET) ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (โครงการ MOE-NET) โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ สพฐ จัดให้  ครับ   คลิกที่นี่
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 23:09 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • อบรมครูธุรการ ระบบ Smart Obec รุ่นที่ 2  สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC รุ่นที่ 2  ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  อาคาร 2 ชั้น 21. ลงทะเบียนรับใบประกาศ   2. ตรวจสอบการลงทะเบียน3. แบบสอบถามหลังการอบรม4. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   | บุคลากร สนง| ผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|
  ส่ง 7 ส.ค. 2560 07:48 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อวีดีโอ ครู ICT

 • สื่อ VDO สำหรับครู ICT สื่อ VDO สำหรับครู ICT
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 20:45 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมของเรา


Embed gadget


ประกาศล่าสุด

 • e-book สสวท หนังสือเรียน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท 
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 07:07 โดย kkn2 admin
 • คุณลักษณะของ Authoring Tools ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทํา ให้ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:49 โดย kkn2 admin
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 03:30 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »