หน้าแรก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัพเดต วันที่ 18 มีนาคม 2562

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล ศน.วินัย อสุณี ณ อยุธยา

Google Docs Video


Google Docs Video
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและขาวประชาสัมพันธ์

 • ประเมินครูผู้ช่วย ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีคำสั่ง ที่ 107/2562 ลงว ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 21:45 โดย วินัย อสุณี ณ อยุธยา
 • Untitled Post กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 นายภัญญู  ภูริศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 21:31 โดย วินัย อสุณี ณ อยุธยา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          ดร.ละออตา  พงฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 22:39 โดย วินัย อสุณี ณ อยุธยา
 • ประชุมชี้แจง มฐ. และ ตชว.หลักสูตรฯ ประชุมชี้แจง มฐ. และ ตชว.หลักสูตรฯ            วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 23:24 โดย วินัย อสุณี ณ อยุธยา
 • นิเทศ O-net นิเทศ O-net      ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มอบหมายให้นายปัญญารัฐฏน์  จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อด ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 16:31 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม   

https://www.facebook.com/Udonculture

 ลิงค์ที่น่าสนใจโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
โครงการโรงเรียนในฝัน
พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
การศึกษาโดยครอบครัว

เอกสารดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/0B1kAR_lCEW0La2MyUmV6TE9VV0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1kAR_lCEW0LSWZ3VGF1NzVvQ00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B1kAR_lCEW0LemY0TkpaY2NiSEE

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

หน้าเว็บย่อย (1): โรงเรียนคุณธรรม