หน้าแรก
               แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ให้โรงเรียนกรอกใบสมัครโดยสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์http://www.deqp.go.th และ Facebook : โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้หมดเขตรับใบสมัคร ภายในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 


อัพเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2561โครงการโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนปลอดขยะ

ข่าวสารจากโครงการฯ และ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://sites.google.com/view/eesdobecdoc/home 
หรือที่ http://www.eesdobec.com/?p=5632 

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถตอบแบบประเมิน ได้ที่ https://goo.gl/forms/9qhuKqOgcu58VkY42

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ 

ข้อมูลโครงการสิ่งแวดล้อม ติดตามได้ที่ 

สามารถส่งโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 

เอกสารและวิดีโอการบรรยายทั้งหมดสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่ https://sites.google.com/view/eesdobecdoc  

โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่เว็บหลักคือ http://eesdobec.com  

ด่วนที่สุด ถึงโรงเรียนสีเขียว สังกัด สพฐ. 
กรุณาตรวจสอบและยืนยันไฟล์โลโก้ รร. ที่จะใช้ในโครงการ mou ที่ http://mou.eesdobec.com 
หากไม่ถูกต้องกรุณาอัพโหลดโลโก้ มาให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

 ลิงค์ที่น่าสนใจ

    
http://www.moe.go.th/moe/th/home/

 กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์