หน้าแรก

 กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

  • การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนเหล่าเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนเหล่าเตาไห   สพป.อุดรธานี เขต 1นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเหล่าเตาไห
    ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:23 โดย สมาพร วงษ์ศรีแก้ว
  • พัฒนาห้องนิเทศออนไลน์ การพัฒนาห้องนิเทศออนไลน์  การพัฒนาห้องนิเทศออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สพป.อุดรธานี เขต 1
    ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:14 โดย สมาพร วงษ์ศรีแก้ว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »  ลิงค์ที่น่าสนใจ