หน้าแรก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ดาวน์โหลด

 กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบนานาชาติ สพป.อุดรธานีเขต 1 สอบนานาชาติ สพป.อุดรธานีเขต 1วันที่ 7 มกราคม 2561 ท่านรองปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
    ส่ง 10 ม.ค. 2561 01:04 โดย นุตติยา อาษานอก
  • นิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย นิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2561  ศน.นุตติยา อาษานอก พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมปฐมวัยได้ออกเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนปฐมวัย เกี่ยวก ...
    ส่ง 10 ม.ค. 2561 00:52 โดย นุตติยา อาษานอก
  • พัฒนาห้องนิเทศออนไลน์ พัฒนาห้องนิเทศออนไลน์วันที่ 8-10 มกราคม 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลอบรมการจัดทำห้องนิเทศออนไลน์ ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานีเขต 1โดยมีผู้เข้าน ...
    ส่ง 9 ม.ค. 2561 01:17 โดย นุตติยา อาษานอก
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 AMSS+

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67