หน้าแรก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
                         
  URL website  :  http://gg.gg/DL-NKP1
                      

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ DL-NKP1

 • ร่วมงาน EDUCA 2017 วันที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2560 17:55 โดย Junpen Waentuearong
 • ร่วมงาน EDUCA 2017 : วันที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 08:34 โดย Junpen Waentuearong
 • ร่วมงาน EDUCA 2017 วันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 08:34 โดย Junpen Waentuearong
 • ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจ ร.ร.อนุบาลนครพนม ในการจัดบูธงาน "EDUCA 2017" วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 08:41 โดย Junpen Waentuearong
 • ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT : DLIT Portable Classroom สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ online และ offline วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2560 09:42 โดย Junpen Waentuearong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของ DLTV ของ สพป.นครพนม เขต 1

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา  DLIT Portable Classroom

http://npm1.esdc.go.th/dawnhold-xeksar/hxngreiyn-haeng-khunphaph-baeb-phk-pha-dlit-portable-classroom

     ชมวิดีทัศน์ ของ รร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก สพป.นครพนม เขต 1 (โรงเรียนขนาดใหญ่)  เมื่อครั้ง สพฐ. ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เมื่อ ปี พ.ศ. 2558

DLIT สาระฯ ภาษาไทย ป.1 รร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

DLIT สาระฯสังคม : ศาสนา ชั้น ป.5 รร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

DLIT การนับจำนวน : ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯ

Facebook กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครพนม เขต 1
https://www.facebook.com/groups/1476501085987178/

ภาพกิจกรรม จาก FB fanpage ล่าสุด

ตารางการอบรม DLIT สพป.นครพนม เขต 1