รับสมัคร เข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 ก.ย. 2560 00:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 04:50 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT สำหรับโรงเรียนขนาดกลางซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในปีงบประมาณ 2560   และโครงการ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ  2557 ซึ่งพบว่ามีครูผู้สอนย้ายมาใหม่หรือบรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับทราบหลักการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม )  จึงขอเชิญสมครเขารับการอบรม โดยแบ่งรุ่นอบรมดังนี้ 
  
1. รุ่นที่ 1 หลักสูตร ขยายผล DLIT   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ขึ้นไป  67 โรงเรียน) 
    วันที่ 30 กันยายน  2560   รับจำนวน 50 คน คลิกสมัครอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. รุ่นที่ 2  หลักสูตร ขยายผล DLTV   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนเล็ก 143 โรงเรียน) 
    วันที่ 1 ตุลาคม  2560   รับจำนวน 50 คน คลิกสมัครอบรม   ตรวจสอบรายชื่อ


Comments