ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2562 10:06 ]
ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและมีครูไม่ครบชั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการ DLTV (สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) และจัดงบประมาณ สนับสนุนโครงการ DLIT สำหรับโรงเรียนขนาดกลางใหญ่ ในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะได้ขยายผลการนำรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ไปยังโรงเรียนขนาดอื่นๆ

3. คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์   |  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล  ขยายเวลาการกรอกข้อมูลถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
Comments