ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รุ่นที่ 2 การอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน ในระบบ Online และ Offline  ให้กับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระด ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 20:59 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • รุ่นที่ 1 อบรมการอบรมขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมการอบรมขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียน ในระบบ Online และ Offline  ให้กับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระด ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 20:30 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ทั้งในระบบ Online และ Offline สำนักงาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลทั้ง รูปแบบ DLTV และ DLIT โดยมอบสื่อวีดีโอ DLIT แบบออฟไลน์เพื่อทำสำเนาให้กับสถานศึกษาและจัดสรรงบประมาณขยายผล DLIT ไปส ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2560 18:52 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว โครงการ DLTV สพป ขอนแก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว โครงการ DLIT

 • หนังสือ งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT 2560 หนังสือ งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT 2560
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:25 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 19:51 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร

 • บทอาขยานภาษาไทย.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ก.พ. 2560 13:07 โดย kkn2 admin (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ตู้เอกสาร