ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว โครงการ DLTV สพป ขอนแก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

าส่ดเวสหก่้วหกดาเ้วหดา

ข่าว โครงการ DLIT

  • หนังสือ งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT 2560 หนังสือ งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT 2560
    ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:25 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT
    ส่ง 23 เม.ย. 2560 19:51 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

new DLTV รร อุดมคงคาคีรีเขต