รายงานมาตรฐาน DLTV คลิกที่นี่   
รายงานมาตรฐาน DLIT คลิกที่นี่  
เอกสารมาตรฐาน DLIT  DLTV  คลิกที่นี่

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Eng 24และเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด ใบความรู้ คลิกที่นี  
ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาคลิกที่นี่ 
เอกสารตามนโยบายเร่งด่วน  คลิกที่นี่
การสร้างเว็บไซต์ด้าวย Google site(PDF)
VDO การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google site คลิกที่นี่
การใช้งาน Google Driveคลิกที่นี่
VDO การใช้งาน Google Driveคลิกที่นี่
การสร้างแบบสอบถามด้วย gg Form (PDF)คลิกที่นี่
การสร้างแบบสอบถามด้วย gg Form(VDO)คลิกที่นี่
 หนังสือราชการ สพป.ชร.๓

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer
          http://www.obecict.com/