เอกสารมาตรฐาน DLIT  DLTV  คลิกที่นี่
เอกสารการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา คลิกที่นี  
เอกสารหลักสูตรและการวัดประเมินผล  คลิกที่นี่ 
การสร้างเว็บไซต์ด้าวย Google site(PDF) คลิกที่นี่
VDO การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google site คลิกที่นี่
การใช้งาน Google Driveคลิกที่นี่
VDO การใช้งาน Google Driveคลิกที่นี่
การสร้างแบบสอบถามด้วย gg Form (PDF)คลิกที่นี่
การสร้างแบบสอบถามด้วย gg Form(VDO)คลิกที่นี่
 หนังสือราชการ สพป.ชร.๓

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »