HOME

เว็บไซต์ ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดทำเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน