ประกาศล่าสุด

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 7 ส.ค. 2559 09:18 โดย cmi3 admin
 • การดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ดำเนินการประเมินผลความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยกำหนดให้ดำเนินการประเมินผล ครั้งท ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2559 09:16 โดย cmi3 admin
 • ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 3 ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 3
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:16 โดย cmi3 admin
 • ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 2 ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 2
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:15 โดย cmi3 admin
 • ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 1 ทดสอบ ประชาสัมพันธ์ 1
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:14 โดย cmi3 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

 • ทดสอบ 3
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:01 โดย cmi3 admin
 • ทดสอบ 2
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:02 โดย cmi3 admin
 • ทดสอบ 1
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 07:02 โดย cmi3 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทักษะในศตวรรษที่ 21


กิจกรรมศึกษานิเทศก์


Google Mapwww.esdc.name
www.esdc.name/cer