ประกาศล่าสุด

  • สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2561 07:53 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • บันทึกการเยี่ยมชม Best Practice แบบออนไลน์ ตามที่สำนักงานเขตืพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่กน เขต 2 จะจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ" วันที่ 28 มีนาคม  2561โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2561 16:39 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • เชิญชวน ส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อจัดนิทรรศการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำหนดจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ" วันที่ 28 มีนาคม  2561โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ  แสดงผลงานนักเรียน วิธ ...
    ส่ง 19 มี.ค. 2561 16:01 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/best61/sng-phl-ngan-best-pratice
กำหนดส่งเอกสารหมายเลข 1 2 
เลื่อนกำหนดไป 23 มีนาคม 2561
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ln-CiKc7viM_Qlx3ESax0pC7v3K_If5FpAO_88--ahg/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1j4RtYnl7D4kY8Y4K2IS97d1gMLbK8w9U/view?usp=sharing

Scan QR CODE เพื่อบันทึกการ
เยี่ยมชม Best แบบออนไลน์
คลิกบันทึกการเยี่ยมชมออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFtXbFa6XOA1nmAmZL3t_bvihzt9FquLDojyHAMhjFrv5R9Q/viewform