Himne del DENIP

 Llegiu i escolteu l'himne del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, del poeta mallorquí Llorenç Vidal, fundador del DENIP.


GERMANS DE LES ESTRELLES

(Text en català-valencià-balear)


 Tots germans de les estrelles,

de les muntanyes, del mar

i de tots els sers que viuen,

uniguem, per a cantar,

les mans nostres, per aprendre

l'Amor, No-violència i Pau.

 

Sens diferències de raça,

de llengua ni de pensar,

en fraternal abraçada,

uniguem, per a cantar,

els pits nostros, amb la força

d'Amor, No-violència i Pau.

 

I defensors de la vida,

sense armes per a matar,

com a ciutadans del món,

uniguem, per a cantar,

l'alè nostro, fets missatges

d'Amor, No-violència i Pau.

 

(Lletra / Letra: Llorenç Vidal

Música: Andreu Bennàssar)