L'Escola Solc defineix per al curs 2014 - 2015 el Projecte Coeducatiu i de Prevenció de la Violència contra les Dones, un projecte transversal per a tota l'Escola que es treballarà a tots els nivells educatius, tant a infantil com a primària i secundària.  


 
"Break the silence. When you witness violence against women and girls, do not sit back. Act." 

"Trenca el silenci. Quan ets testimoni de violència contra les dones i les nenes, no hi donis l'esquena. Actua." 

            Ban Ki-moon
    Secretari General de l'ONU
      No més violència contra les dones
        
No més violència contra les dones 
Postals dels alumnes de 4t ESO

Cartells de l'alumnat
de 4t ESO
pel projecte contra
 la violència de gènere
Comments