LA NECESSITAT DE L’EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA

Els canvis  produïts en els darrers anys en l’estructura de la família han provocat un trencament de les vies de transmissió de la cultura del menjar, de l’aprofitament dels aliments i de la saviesa gastronòmica que havia passat de generació en generació. Ha arribat un punt que l’escola, com en molts altres àmbits, creu que ha d’intervenir en l’educació alimentària per raons de salut, per mantenir a l’alça l’esperança de vida de la nostra societat i per lluitar, per exemple, contra l’obesitat, l’anorèxia o la bulímia. Aquest és un projecte ...

La nostra escola, amb la voluntat de practicar una pedagogia activa i fortament ancorada en les necessitats actuals de la ciutadania, s’ha plantejat des d’aquest curs promoure un projecte transversal titulat “Pensar com mengem per créixer millor” per debatre i aprofundir en la cultura de l’alimentació.

En aquest espai virtual trobareu propostes didàctiques i activitats ja desenvolupades, d’educació infantil fins a secundària, que intenten construir una consciència de la necessitat de l’equilibri alimentari entre els nostres nens i nenes, entre els nostres nois i noies i les seves famílies.

Pensar com mengem per créixer millor!

  1. Menjar bé                                                                
  2. Menjar i pantalles
  3. Decàleg de l’alimentació per a infants i joves
  4. El malbaratament
  5. Algunes propostes didàctiques
 Anna i Rut ; 3r d'ESO