Consell Esportiu del Vallès

EL CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORGANITZA UNA SÈRIE DE JORNADES I ACTIVITATS ESPORTIVES AL LLARG DEL CURS. A LA CARTA DEL MES I AL CALENDARI DE LA WEB TROBAREU LES DATES DE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES VAGIN REALITZANT.

PER PODER PARTICIPAR-HI CAL OMPLIR EL FULL D'INSCRIPCIÓ I ENTREGAR-LO AL TUTOR/A DELS VOSTRES FILLS/ES O AL FERRAN ORELLANA, MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA.

UN PARE O MARE DE L'AMPA, AMB SAMARRETA VERMELLA, SERÀ EL VOSTRE REFERENT A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS DISSABTES. ES RECOMANA PORTAR EL XANDALL DE L'ESCOLA.
Comments