CATALUNYA

Catalunya es divideix en 41 comarques i una entitat territorial (la Vall d'Aran) o, per simplificar, en 42 comarques.
Aquestes les podem agrupar en quatre províncies: Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona.