Inici


L'educació té com objectiu ajudar els infants i els joves a créixer com a persones. Per ser-ho cal conrear i viure la nostra pròpia identitat. Necessitem:
  • Conèixer-nos a nosaltres mateixos
  • Desenvolupar les nostres capacitats i destreses
  • Donar resposta als nostres interrogants
  • Tenir les nostres fites i objectius
  • Escollir i desenvolupar els nostres valors
  • ...

Per ser persones hem de viure'ns des del nostre espai interior d'una forma inevitable.