Acció Educativa


 

L'Escola Pia de Catalunya treballa en la tasca docent i formativa a favor dels infants i joves de tots els estaments, en ciutats, viles i pobles, amb una clara identificació amb l'esperit de la nostra gent. En el context de la societat pluralista d'avui, creiem que l'educació és un procés permanent d'autoperfecció que desenvolupa progressivament i harmònica les capacitats físiques, morals, intel·lectuals i afectives de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la participació en la vida social i en la humanització del món on viu. A través de les nostres escoles, promovem la formació dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

La institució aposta per una acció educativa que doni protagonisme a l'alumne i que faci de la relació mestre-alumne element central.